ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sekce dozoru (DOZ)

 

Ředitel (Ř)

 

Informační dopis Xofigo

SÚKL ve spolupráci s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a společností Bayer s.r.o. si Vás dovoluje informovat o omezení použití v důsledku zvýšeného rizika fraktur a tendence ke zvýšené úmrtnosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 3.8.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku NEORECORMON, 4000IU INJ SOL 6X0,3ML, NEORECORMON,  2000IU INJ SOL 6X0,3ML, NEORECORMON, 6000IU INJ SOL 6X0,3ML a NEORECORMON, 3000IU INJ SOL 6X0,3ML se závadou v jakosti.  

 

VYR-31 verze 3

 

VYR-27 verze 5

 

Informační dopis - Esmya

Státní ústav pro kontrolu léčiv a Evropská léková agentura ve spolupráci se společností Gedeon Richter vás informuje o omezení indikace, nové kontraindikace a sledování jaterních funkcí pro přípravek Esmya (ulipristal acetát).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 7. 2018

Žádost o poskytnutí informace týkající se počtu žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků.  

 

Informace SÚKL ze dne 2.8.2018

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku JODID 100, 100MCG TBL NOB 100 I se závadou v jakosti.  

 

SÚKL informuje o přerušení či ukončení dodávek LP na český trh 16. – 29. 7. 2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o přípravcích, u kterých držitel rozhodnutí o registraci oznámil přerušení nebo ukončení dodávek na český trh, včetně informace o nahrazujícím léčivém přípravku, pokud byl léčivý přípravek vyhodnocen jako nahraditelný.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.8.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2018

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  01/2018 - 06/2018).