ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 6. 2020

Žádost o poskytnutí informace, jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Puregon 50 IU prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem, relevantní pro období měsíců března a dubna 2006.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 6. 5. 2020

Žádost o poskytnutí  všech rozhodnutí SÚKL vydaných od 1. 1. 2018 do 1. 5. 2020, která se týkají porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.  

 

Věstník SÚKL 6/2020

Věstník SÚKL 6/2020 zveřejněn 26. 6. 2020  

 

Informace o výskytu padělku léčivých přípravků Chloroquine (Cloroquine), Samquine, Niruquine - aktualizace ze dne 26.6.2020

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Chloroquine (Cloroquine), Samquine, Niruquine .  

 

Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučila udělit remdesiviru podmínečnou registraci

Léčivý přípravek remdesivir obdržel od Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) souhlasné stanovisko k podmínečné registraci. Remdesivir se tak stal prvním léčivým přípravkem určeným k léčbě závažného průběhu nemoci COVID-19, který byl doporučen pro registraci v EU. Evropská komise vydá rozhodnutí o registraci na základě stanoviska EMA ve zrychleném režimu během příštího týdne.  

 

Výroční zpráva SÚKL - 2019

Výroční zpráva Státního ústavu pro kontrolu léčiv za rok 2019  

 

Odcizení antikoagulačních roztoků výrobce Terumo BCT Inc., USA

Státní ústav pro kontrolu léčiv obdržel od britské regulační autority informaci o odcizení antikoagulačních roztoků ACD-A Solution 750ml (katalogové č. 40801, č. šarže 20BC6012) a ACD-A Solution 500ml (katalogové č. 40804, č. šarže 20BC17001A) a roztoku T-PAS+ Platelet storage solution (katalogové č. 40840, č. šarže 20357004A), výrobce Terumo BCT Inc., USA, ke kterému došlo během transporu v Doncasteru, Anglie dne 12.05.2020. Odcizen byl 1 box (20 jednotek) od každé z uvedených šarží.  

 

Změna registrace léčivého přípravku Biseptol 100 mg/20 mg a Biseptol 400 mg/80 mg tablety

SÚKL informuje zdravotnické pracovníky a pacienty o změně složení pomocných látek (odstranění parabenů a propylenglykolu), vzhledu a podmínkách uchovávání léčivých přípravků Biseptol, 100 mg/20 mg, tbl.nob. a Biseptol, 400 mg/80 mg, tbl.nob.  

 

Informační dopis - Suboxone

Společnost Indivior Europe Limited po dohodě s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a Státním ústavem pro kontrolu léčiv vás chce informovat o následujících skutečnostech:  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 10.3

Informace k obsahu 3. Doplňku Evropského lékopisu 10. vydání, který je součástí ČL 2017 - Dopl. 2021.  

 

Obsah Ph. Eur. Suppl. 10.2

Informace k obsahu 2. Doplňku Evropského lékopisu 10. vydání, který je součástí ČL 2017 - Dopl. 2020.  

 

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 7. 2020

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

 

Návrh Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ k 20.6.2020

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2020. Stejně tak Seznam zohledňuje rozhodnutí, proti kterým bylo podáno odvolání a která jsou předběžně vykonatelná, obdobně jako v případě nabytí právní moci. U léčivých přípravků zohledňuje 10 % výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10 % nebo 15 % výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10 % sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15 % sazby DPH.