Hlášení podezření na výskyt padělku léčivého přípravku

Níže uvedený formulář je určen pouze pro hlášení podezření na výskyt padělku pocházejícího z legálního distribučního řetězce.  

UST-15 verze 6, 09.11.2018