ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Aktuality pro účastníky

Předkládání dokumentů vedených v režimu obchodního tajemství

Informace žadatelům o stanovení maximální ceny/výše a podmínek úhrady o doporučených postupech při předkládání dokumentů označených jako obchodní tajemství.  

 

Informace o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o zahájení hloubkové revize systému maximálních cen.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace SÚKL o zrušení úhrad volně prodejných léčivých přípravků od 1. 7. 2012.  

 

Stanovisko SÚKL

Stanovisko k otázce případného nepřiznání úhrady potravinám pro zvláštní lékařské účely z titulu „výdeje i na lékařský předpis“  

 

Otázky a odpovědi

Soubor otázek a odpovědí k některým bodům Cenového předpisu MZ ČR 2/2009/FAR.  

 

Posouzení farmakoterapeutických skupin při pravidelné revizi úhrad

Dokument popisující přístup Ústavu k předmětné farmakoterapeutické skupině.  

 

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP)

Informace o postupu předkládání podnětů.  

 

Změny v cenové regulaci

Informace o změnách v cenové regulaci platné od 1.6.2008.  

 

Nahlížení do spisu

SÚKL Vám umožňuje prostřednictvím svých webových stránek nahlížet do dokumentace tvořící spis správních řízení, které se týkají stanovení maximální ceny, stanovení výše a podmínek úhrady, resp. společných řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.  

 

Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění

Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam") zveřejňovaný dle § 39n odst. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon").  

 

Přidělování kódu SÚKL u PZLÚ

Postup při přidělování kódu SÚKL potravinám pro zvláštní lékařské účely.  

 

Změny v cenové a úhradové regulaci platné od ledna 2008

Obecné informace ke změnám cenové a úhradové regulace.