ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Předkládání dokumentů vedených v režimu obchodního tajemství

Informace žadatelům o stanovení maximální ceny/výše a podmínek úhrady o doporučených postupech při předkládání dokumentů označených jako obchodní tajemství.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje žadatele o stanovení maximální ceny nebo výše a podmínek úhrady z veřejného zdravotního pojištění o doporučených postupech při předkládání informací označených jako obchodní tajemství. Údaje, které nelze označit jako předmět obchodního tajemství, jsou uvedeny v ustanovení § 39f odst. 11 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud žadatel požaduje vést některé dokumenty v režimu obchodního tajemství (OT), Ústav doporučuje pro zabezpečení utajení požadovaných údajů:

  1. zřetelně označit soubor, který má být veden v režimu OT (např. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ _název LP technical report)
  2. zřetelně označit předmět e-mailu obsahující informace, které mají být vedeny v režimu OT (např: OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ_podání nové skutečnosti_SUKLSxxxxx/yyyy_ název LP)
  3. uvést v průvodním dopise, které dokumenty žadatel požaduje označit za předmět OT
  4. v případě předložení OT spolu se žádostí označit ve formuláři žádosti volbu „ANO“ v položce „Je požadována ochrana obchodního tajemství?“

V případě požadavku na pouze částečné zakrytí dokumentu (specifické informace nebo konkrétní část dokumentu) Ústav doporučuje předložit dvě verze dokumentu, a to:

  • jednu verzi s plnými údaji, kde bude v názvu dokumentu uvedeno OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ a která nebude zpřístupněna v běžném režimu nahlížení do spisu
  • druhou verzi s údaji zaslepenými již žadatelem, která bude zpřístupněna pro nahlížení

Popř. je možné vyčlenit požadované údaje, které mají být vedeny v režimu OT, do samostatné přílohy, která bude v názvu označena jako OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ.

 

Sekce cenové a úhradové regulace

1.3.2017