ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informační dopis - Caelyx

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Caelyx (doxorubicin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Janssen - Cilag, s.r.o.  zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

SÚKL informuje o stahování vakcín proti chřipce společnosti Novartis v Itálii a v dalších zemích EU. Stahování těchto vakcín se netýká České republiky.  

 

Nesteroidní antirevmatika (NSA) a kardiovaskulární bezpečnost

Ukončené přehodnocení všech nově dostupných údajů o kardiovaskulární bezpečnosti NSA v Evropské lékové agentuře EMA bude následováno zhodnocením Výborem pro farmakovigilanci, který rozhodne, zda je pro dikolfenak potřeba doplnit informace o způsobu používání.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 4/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 23. 10. 2012.  

 

Návrh Seznamu k 19.10.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.10.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Věstník SÚKL 10/2012

Věstník SÚKL 10/2012 zveřejněn 19. 10. 2012.  

 

Informace SÚKL pro zdravotnické pracovníky a pacienty

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o ukončení specifického léčebného programu s přípravkem Parasidose Shampooing - šamponem proti vším.  

 

Seminář č. 9 - Sekce dozorových činností

Seminář k lékopisné problematice  

 

Informační dopis - Valdoxan

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Valdoxan (agometine), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Servier s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Září 2012

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 4.10.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Informační dopis - trimetazidin

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se omezení indikace a nové kontraindikace přípravku Preductal MR (trimetazidin), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci Servier s. r.o. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Seznam IPLP k 1.10.2012

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seminář 8 - Oddělení klinických praxí a dohledu nad zpracováním biologických materiálů

Seminář pro pracovníky tkáňových a odběrových zařízení a distributory lidských tkání a buněk  

 

Věstník SÚKL 09/2012

Věstník SÚKL 09/2012 zveřejněn 25. 9. 2012.