ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 06/2012

Věstník SÚKL 06/2012 zveřejněn 19. 6. 2012  

Obsah:

 • Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích - květen 2012
 • Přehled pokynů platných k 1. 6. 2012
 • Hodnocení dodávek distribuovaných léčivých přípravků za rok 2011
 • Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky
 • Upozornění na povinnost hlásit použití neregistrovaného léčivého přípravku
 • Průběžná zpráva o realizaci projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v květnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v květnu 2012
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci květnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v srpnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 4. 2012 do 30. 4. 2012 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2012
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2012