ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Hodnocení dodávek distribuovaných léčivých přípravků za rok 2013

Hodnocení obsahuje informace vyplývající z hlášení dodávek léčivých přípravků do lékáren, dalších zdravotnických zařízení, a pokud se jednalo o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv. Kromě registrovaných léčivých přípravků byly hodnoceny i přípravky zařazené do specifických léčebných programů a neregistrované přípravky, dodávané na základě lékařského předpisu pro konkrétního pacienta.

Informace obsahují výhradně údaje z hlášení distributorů. Nejedná se o reálnou spotřebu léků pacienty, tedy o data, která by popisovala konkrétní výdeje pacientům.

Metodika používaná při zpracování je uvedena zde: https://www.sukl.cz/souvisejici-informace-2 


Vývoj v počtu registrovaných a obchodovaných léčivých přípravků

V roce 2013 Ústav udělil 494 rozhodnutí o registraci (3 512 kódů SÚKL). Ve sledováném období byla dále ukončena či zrušena platnost registrace u 5 489 kódů.

Celkem nebyla v průběhu roku 2013 hlášena distribuce u 46 318 kódů (84,62 %) léčivých přípravků bez homeopatik. Tyto přípravky měly tedy platné rozhodnutí o registraci, nebyly však uváděny na trh.

grafu uvádíme vývoj počtu registrovaných, obchodovaných a hrazených LP v období 2008 - 2013 (stav k 1.1.2014).

Vývoj dodávek léčivých přípravků

Graf zobrazuje vývoj dodávek léčivých přípravků v základních sledovaných parametrech v letech 2009 - 2013.

Graf zobrazuje finanční objem a počty DDD dle pásem obchodní přirážky za období roku 2013.

Graf zobrazuje vývoj v počtu balení, DDD a cenách původce dle způsobu výdeje (OTC a celkem) v letech 2009 – 2013.

Graf zobrazuje Top 10 LP distribuovaných do lékáren a ZZ v zahraničí.

Graf zobrazuje Top 10 LP distribuovaných dalším distributorům v zahraničí.

Srovnání údajů o distribuci léčiv v DDD, ve finančním vyjádření a počtech balení

   

Distribuce do sítě zdravotnických zařízení v ČR

Rok

Q

DDD* celkem
  (mil.)

Balení
  (mil. ks)

Finanční objem v
  cenách původce
  (mld. Kč)

2008

1

1 309,424

83,366

12,933

2008

2

1 378,243

78,931

13,150

2008

3

1 318,475

77,704

12,962

2008

4

1 338,657

77,729

13,753

2009

1

1 398,321

83,537

14,224

2009

2

1 460,158

76,709

14,948

2009

3

1 350,601

74,113

14,284

2009

4

1 374,014

77,944

14,851

2010

1

1 496,100

80,436

14,988

2010

2

1 532,508

76,644

15,085

2010

3

1 356,475

71,978

14,025

2010

4

1 453,984

75,532

14,939

2011

1

1 517,459

80,687

15,053

2011

2

1 531,331

74,858

15,164

2011

3

1 363,775

68,267

13,705

2011

4

1 448,396

72,885

14,816

2012

1

1 553,057

75,963

15,064

2012

2

1 536,720

71,440

15,253

2012

3

1 327,564

62,438

13,477

2012

4

1 460,996

70,354

14,927

2013

1

1 565,431

74,101

14,774

2013

2

1 514,795

66,514

14,028

2013

3

1 377,033

62,015

12,982

2013

4

1 519,144

65,291

13,425

*Hodnoty DDD jsou vypočítány dle hodnot platných v době zpracování  

 

V roce 2013 bylo v České republice dodáno do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv 267,91 milionů balení léčivých přípravků, což ve srovnání s rokem 2012 znamená pokles o 4,37 %. Počet definovaných denních dávek dosáhl v roce 2013 6 125,79 mil., což je téměř stejná hodnota jako v roce 2012. Finanční hodnota distribuovaných léčivých přípravků je 55,20 miliardy Kč (v cenách původce). Oproti roku 2012 tedy finanční výdaje na léčivé přípravky klesly o 5,91 %. 

Hodnocení vývoje dodávek dle ATC skupiny

Analýzu vývoje v jednotlivých ATC skupinách popisují následující přehledy:

tabulce (č. 1) uvádíme objemy distribuce podle hlavních ATC skupin (na 1 místo) za rok 2012 a 2013.

tabulce (č. 2) je přehled TOP 10 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 7 míst) v cenách původce.

tabulce (č. 3) je přehled TOP 10 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 7 míst) v počtech balení.

tabulce (č. 4) je přehled TOP 20 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 3 místa) v cenách původce.

V tabulce (č. 5) je přehled TOP 20 léčivých přípravků podle hlavních ATC skupin (na 3 místa) v počtech balení.

 

V roce 2013 se Ústav ve vyhodnocení dodávek distribuovaných přípravků nově zaměřil každé čtvrtletí na vybranou skupinu léčivých přípravků, a dlouhodobý vývoj v této skupině hodnotil podrobně:

  • 1. čtvrtletí – Antidepresiva - vývoj dodávek v letech 2002 - 2012
  • 2. čtvrtletí – Léčivé přípravky pro léčbu poruch tukového metabolismu – dodávky v letech 2002–2012 (fibráty, ezetimib, statiny)
  • 3. čtvrtletí – Dodávky léčivých přípravků určených k lokální farmakologické léčbě glaukomu v letech 2004–2012 (ATC skupina S01E–antiglaukomatika a miotika)
  • 4. čtvrtletí – Léčivé přípravky ze skupiny inhibitorů tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-alfa) – ATC skupina L04AB v letech 2008–2013

Podrobnější informace: viz příslušná čtvrtletí roku 2013.  

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích, podle Pokynu SÚKL LEK-13, verze 2, zahrnují pouze přípravky vydávané na základě lékařského předpisu nebo vydané v rámci kategorie bez lékařského předpisu s omezením! Zpracovávaná data obsahují hlášení zaslaná z 2 547 lékáren.

Graf zobrazuje trend počtu zasílajících lékáren dle LEK-13 za období roku 2013.

Graf zobrazuje finanční trendy dle LEK-13 za období roku 2013.

Graf zobrazuje finanční objem a počty DDD dle pásem obchodní přirážky dle LEK -13 za období roku 2013.

 

Oddělení datové podpory
13. 3. 2014