ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Formulář žádosti spojené s placením náhrad výdajů za odborné úkony prováděné na žádost a úhradou správních poplatků

verze platná od 26.5.2021    

Správní poplatky 

(poukazujte na účet 3711-623101/0710) 

 Pokuty 

(poukazujte na účet 3754-623101/0710) 

 

Tipy:

  • Pokud zpracováváte více formulářů pro stejného žadatele se stejným kontaktem, je možné po odeslání formuláře vybrat možnost „Vyplnit znovu se stejným kontaktem“. Tím se Vám zobrazí nový formulář s již předvyplněnými údaji žadatele a kontaktu.
  • Pokud zpracováváte více formulářů se stejným obsahem, je možné před odesláním prvního z nich provést uložení již doplněných údajů stiskem tlačítka „Uložit formulář“. Tím dojde k uložení šablony. Před vyplňováním dalšího formuláře můžete použít tlačítko „Načíst formulář“, čímž se načtou již uložené údaje z šablony, které můžete následně změnit.