ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

5/ Souhrnné hodnocení vývoje distribuce hrazených léčivých přípravků

Srovnání vývoje distribuce léčivých přípravků podle ATC skupiny:

 • 2. čtvrtletí 2010 a 2. čtvrtletí 2011graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 529 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány.  

Celkový finanční objem distribuovaných přípravků podle stanovených úhrad teoreticky stoupl oproti stejnému období v roce 2010 z 14,502 mld. Kč na 14,631 mld. Kč, tj. o 0,90 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny

K největšímu relativnímu zvýšení došlo u ATC:

 • skupiny B (krev a krvetvorné orgány) o 21,27 %
 • skupiny G (urogenitální trakt a pohlavní hormony) o 2,84 % 
 • skupiny R (respirační systém) o 2,52 %

Největší pokles byl zaznamenán u ATC:

 • skupiny P (antiparazitika, insekticidy a repelenty) o 21,26 %
 • skupiny V (varia) o 7,73 %
 • skupiny M (muskuloskeletární systém) o 6,84 %

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny.

 • 2. čtvrtletí 2010 a 2. čtvrtletí 2011graf uvádí porovnání možných výdajů ze zdravotního pojištění (v hodnotě stanovených maximálních úhrad ze zdravotního pojištění) za 5 529 kódů léčivých přípravků, které měly v daném období stanovenu úhradu a které byly zároveň i obchodovány. 

Celkový finanční objem distribuovaných léčivých přípravků podle stanovených úhrad teoreticky stoupl oproti předchozímu období v roce 2010 z 14,549 mld. Kč na 14,631 mld. , tj. o 0,56 %. Pro výpočet jsou však používány maximální stanovené hodnoty úhrady ze zdravotního pojištění (viz Seznam hrazených léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely), které však nemusí být reálně uplatněny.

K největšímu relativnímu zvýšení došlo u ATC :

 • skupina B (krev a krvetvorné orgány) o 23,21 %
 • skupina R (respirační systém) o 8,64 %
 • skupina L (cytostatika a imunomodulační léčiva) o 4,00 %

  

Největší pokles byl zaznamenán u ATC :

 • skupiny V (varia) o 24,35 %
 • skupiny J (antiinfektiva pro systémovou aplikaci) o 13,85 %
 • skupiny N (nervový systém) o 3,70 %.

Uvedené údaje nepředstavují reálně vynaložené úhrady ze zdravotního pojištění, ale maximální možné, které mohou být v některých případech nadhodnoceny