ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.4.2018

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace na základě jakého důvodu a případně v souladu s jakým právním předpisem SÚKL preferuje při komunikaci se zdravotnickými zařízeními kódování všeobecné zdravotní pojišťovny a nerespektuje kódování dané vyhláškou č. 354/2017 Sb.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 2. 2018

Žádost o poskytnutí informace o výši platů za rok 2016 a 2017 u osob na pozici ředitel, ředitel sekce REG, ředitel sekce DOZ.  

 

Upozornění pro distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele léčivých přípravků na subjekt Axxon Pharma Ltd, Kypr, který provozoval distribuční činnost bez příslušného distribučního povolení.  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Avastin 25 mg/ml a Mimpara 60 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělků léčivých přípravků Avastin 25 mg/ml, inf. cnc. sol. a Mimpara 60 mg, tbl. flm.  

 

Herbacos Recordati stahuje mast INFADOLAN se závadou v jakosti od pacientů

SÚKL informuje o stahování přípravku INFADOLAN od pacientů z důvodu závady v jakosti  

 

Sdělení SÚKL ze dne 26.3.2018

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Infadolan, 1600iu/g+300iu/g ung 30g I až z úrovně pacientů.  

 

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek INUTEST 25% - aktualizace

Důležitá informace SÚKL pro distributory a zdravotnické pracovníky o stahování uvedené šarže neregistrovaného léčivého přípravku INUTEST 25%, injekční ampule 25x20 ml.  

 

Upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci a výrobce

Státní ústav pro kontrolu léčiv 14. 2. 2018 zveřejnil upozornění pro držitele rozhodnutí o registraci a výrobce, že je nutné co nejdříve zahájit proces připojení k systému úložišť, konkrétně k EU hub, protože se jedná o proces časově náročný, spojený se značnými nároky na technické vybavení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 23.3.2018

SÚKL informuje o pozastavení distribuce a výdeje uvedené šarže léčivého přípravku Infadolan, 1600iu/g+300iu/g ung 30G i.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.3.2018 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Anesia 10 mg/ml injekční/infuzní emulze, 10mg/ml inj./inf. eml. 1x50ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

2017

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o svobodném přístupu k informacím").  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 28. 1. 2018

Žádost o poskytnutí obsahu rozhodnutí, jímž se skončilo řízení vedené u odvolacího orgánu vzešlé z řízení vedeného u Státního úřadu pro kontrolu léčiv pod sp. zn. sukls65720/2011, a to stran účastníků v anonymizované podobě.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 22. 1. 2018

Žádost o poskytnutí úplného anonymizovaného znění rozsudku Městského soudu v Praze ve věci sp. zn. sukls194241/2015.