ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář 12 - Sekce registrací (OKH ve spolupráci s PFKH, INS, KOČ)

Téma: Radiofarmaka – použití neregistrovaných radiofarmak ve specifickém léčebném programu nebo klinickém hodnocení – požadavky na předkládanou dokumentaci.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2019

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2019

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období  10/2018 - 03/2019).  

 

Informace o výskytu padělků léčivých přípravků Gulucatime a Glucantime

SÚKL obdržel hlášení o výskytu padělků léčivých přípravků Gulucatime a Glucantime.    

 

Rok 2018

SÚKL informuje o plnění povinností provozovatelů lékáren vyplývající ze zákona o návykových látkách v roce 2018.   

 

Informace SÚKL ze dne 26.4.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID RATIOPHARM, 80MG/12,5MG TBL NOB 28 a TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID RATIOPHARM, 80MG/12,5MG TBL NOB 84 se závadou v jakosti.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Hydrochlorothiazide 50 mg

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Hydrochlorothiazide 50 mg.  

 

APAvision: Brexit a jeho dopad na dostupnost léčiv

apa.jpg První setkání v rámci projektu APAvision bylo na téma Brexit a jeho dopad na dostupnost léčiv.  

 

Věstník SÚKL 4/2019

Věstník SÚKL 4/2019 zveřejněn 25. 4. 2019  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 1. 3. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o zatřídění zdravotnického prostředku podle § 40 zákona č. 268/2014 Sb., která vydal Státní ústav pro kontrolu léčiv od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 2. 2019

Žádost o poskytnutí všech rozhodnutí o uložení pokuty Státním Ústavem pro kontrolu léčiv:  1) pro porušení §5, §5a a §5b zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy,  2) pro porušení §16 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,  za období 2017 a 2018.  

 

Informace SÚKL ze dne 25.4.2019 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku ZONISAMIDE MYLAN, 50MG CPS DUR 56 se závadou v jakosti.  

 

Informace SÚKL ze dne 25.4.2019

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku GLIMEPIRID MYLAN, 4MG TBL NOB 30 se závadou v jakosti.  

 

Seminář 11 - Sekce registrací (Oddělení klinického hodnocení léčiv)

Téma: Jak správně připravit dokumentaci k podání žádosti o schválení klinického hodnocení léčivého přípravku (opakování semináře č. 6 z 26.2.2019, č. 7 ze 7.3.2019 a č. 8 z 8.3.2019)  

 

Informační dopis - Lemtrada

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve spolupráci se společností Sanofi Genzyme, v souladu s požadavky ze strany Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), by Vás rád informoval o upozornění na omezení používání léčivého přípravku Lemtrada.