ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Oprava předchozího vydání Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ s účinností ke dni zveřejnění na úřední desce

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") a nyní k 1.4.2011 i v souladu s § 4 zákona č. 76/2011 Sb. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb.   

 

FI prosinec 2011

Farmakoterapeutické informace 12/2011  

 

Sdělení SÚKL ze dne 7. 12. 2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku BLEOMYCIN TEVA 15 000 IU inj.plv.sol. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - ZypAdhera

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis pro zdravotnické pracovníky o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku ZypAdhera (olanzapin). Rozeslání dopisu bylo provedeno již v červnu 2010 zmocněncem držitele Eli Lilly ČR, s.r.o. v rámci povinností Plánu pro řízení rizik po registraci přípravku v EU. Přípravek byl nyní uvolněn na trh, distribuují se pacientské karty.