ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 21.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Tomudex inf.plv.sol.1x2mg z úrovně zdravotnických zařízení - aktualizace.  

 

Seminář 3 - Sekce dozoru

Seminář správné výrobní praxe a správné distribuční praxe  

 

Návrh Seznamu k 20.12.2011

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.12.2011. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Věstník SÚKL 12/2011

Věstník SÚKL 12/2011 zveřejněn 20. 12. 2011.  

 

EMA potvrdila pozitivní poměr přínosů a rizik u přípravků obsahujících somatropin

Evropská léková agentura (EMA) potvrdila pozitivní poměr přínosů a rizik u léčivých přípravků obsahujících somatropin. Předepisujícím lékařům se připomíná, aby striktně dodržovali schválené indikace a dávkování.  

 

Workshop 11 - Sekce cenové a úhradové regulace

Pozvánka na workshop PRAKTICKÉ POZNATKY Z IMPLEMENTACE ZÁKONA Č. 298/2011 Sb.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku ECALTA 100mg inf.plq.csl 100mg+30ml z úrovně zdravotnických zařízení  

 

Informační dopis - Torisel

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Torisel (temsirolimus), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci společností Pfizer, spol. s r.o. zdravotnickým pracovníkům.     

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o uvolnění léčivého přípravku Calofra do distribuce, k výdej a léčebnému používání.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 9.12.2011

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku SUPRAX por.plv.sus.1x50ml z úrovně zdravotnických zařízení.