ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 24.7.2012

Uvolnění léčivého přípravku Tulip 20mg, por. tbl. flm., 30 tbl. do distribuce, k výdeji a pro léčebné použití.  

 

Vakcína Preflucel – závěr celoevropského přehodnocení podle čl. 36 směrnice 2001/83/EC

Preflucel se bude moci opět vrátit na evropský trh. Byla zjištěna a odstraněna závada ve výrobním procesu, která působila zvýšený počet nežádoucích účinků.  

 

Kalcitonin – omezení indikací pro použití

Evropská léková agentura doporučuje omezení užívání léčivých přípravků obsahujících kalcitonin – přípravky pro intranasální podání určené pro léčbu postmenopauzální osteoporózy budou staženy z trhu, používání injekčního kalcitoninu v ostatních indikacích bude omezeno na podávání v co nejnižší dávce po co nejkratší dobu.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.7.2012 (2)

Pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití dalších šarží léčivého přípravku Latanoprost Actavis 50  μg/ml oční kapky, oph. gtt. sol., 3x2,5ml.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.7.2012

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Wobenzym, por. tbl. ent., 40tbl. a léčivého přípravku Wobenzym, por. tbl. ent., 800 tbl. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Návrh Seznamu k 20.7.2012

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.7.2012. Seznam zohledňuje novou výši DPH a změny obchodní přirážky dle Cenového předpisu MZ, vstupující v platnost od 1.1.2012.  Seznam je vydáván v aktualizované verzi datového rozhraní, která zohledňuje změny zákona 48/2007 Sb. o veřejném zdravotním pojištění účinné od 1.12.2011.  

 

Sankce - rok 2012

 

FI červenec, srpen 2012

Farmakoterapeutické informace 7,8/2012  

 

Oprava předchozího Seznamu cen a úhrad LP/PZLU k 19.7.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

 

Důležité odkazy

 

Kontakty

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.7.2012 - aktualizace

SÚKL informuje o pozastavení distribuce, výdeje a léčebného použití léčivého přípravku Latanoprost Actavis 50 μ g/ml oční kapky, oph. gtt. sol., 3x2,5ml.  

 

Pediatrická agenda

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2012

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vychází 13. 7. 2012.  

 

Informační dopis - Volibris

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Volibris (ambrisentanum), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci GlaxoSmithKline, s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.