ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Věstník SÚKL 04/2012

Věstník SÚKL 04/2012 zveřejněn 26. 4. 2012  

Obsah:

 • Přehled pokynů platných k 1. 4. 2012
 • Distribuce a výdej léčiv v České republice ve 4. čtvrtletí 2011
 • Stanovisko SÚKL k problematice kompletace lékárniček
 • Přehled oznámení o použití neregistrovaných léčivých přípravků v březnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, pro něž bylo uděleno povolení k souběžnému dovozu v březnu 2012
 • Informace o publikovaných českých technických normách zaměřených na zdravotnické prostředky
 • Informace o komumentech vydaných Evropskou lékovou agenturou
 • Číselné údaje o stavu žádostí v SÚKL - registrační agenda
 • Přehled výrobců a distributorů léčiv v ČR schválených v měsíci březnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončí platnost rozhodnutí o registraci v červnu 2012
 • Seznam léčivých přípravků, u nichž skončila platnost rozhodnutí o registraci
 • Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely bez stanovené úhrady, u nichž může žadatel uplatnit maximální cenu ve výši uvedené v žádosti
 • Registrace zrušené v období: od 1. 2. 2012 do 29. 2. 2012 s ohledem na nabytí právní moci
 • Nově registrované přípravky a změny v registracích v roce 2012
 • Nové přípravky registrované centralizovanou procedurou vložené do databáze SÚKL v roce 2012