ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sankce - rok 2014

 

Informační dopis - Muscoril

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Muscoril, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sanofi-Aventis, s.r.o.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14.2.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků NiQuitin Mini 1,5 mg, orm. pas. cmp. a NiQuitin Mini 4 mg, orm. pas. cmp.  z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informační dopis - PERIOLIMEL N4E/OLIMEL N5E (N7E; N9E; N9)

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se snížení maximální hodinové rychlosti infuze u dětí ve věku 2-11 let u přípravků PERIOLIMEL N4E/OLIMEL N5E ( N7E; N9E; N9 ), který je zasílán zmocněncem držitele rozhodnutí o registraci (BAXTER  CZECH s.r.o.) zdravotnickým pracovníkům.   

 

Sankce - rok 2014

 

Biologické léky a biosimilars z pohledu farmakovigilance

Oddělení farmakovigilance připomíná důležité informace o hlášení podezření na nežádoucí účinek u biologických léčivých přípravků.  

 

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 1/2014

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 10. 2. 2014  

 

Rok 2014

Přehled vydaných publikací Zpravodaje o nežádoucích účincích léčiv  

 

Leden 2014

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.  

 

Informační dopis - Temozolomide Sandoz

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Temozolomide Sandoz, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Sandoz.  

 

Informační dopis - Capecitabine Accord

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Capecitabine Accord, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Accord Healthcare.  

 

Výzva k aktualizaci textů SPC/PIL: levetiracetam – riziko hyponatrémie a SIADH

Státní ústav pro kontrolu léčiv vyzývá držitele rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících levetiracetam k aktualizaci textů doprovázejících léčivé přípravky.