ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.5.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 10/2015 - 03/2016).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.5.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.4.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku PENBENE 1 000 000, por.tbl. flm. 21x1MU a PENBENE 1 000 000, por.tbl.flm. 30x1MU až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.4.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Magnerot, por. tbl. nob., 20x500 mg I až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 28.4.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Viaskor 15g, velikost balení 50ml, až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Jednání CHMP 29. března - 1. dubna 2016

Důležité body z jednání Výboru pro humánní léčivé přípravky (CHMP) 29. bžezna - 1. dubna 2016  

 

Informační dopis - ketoprofen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivých přípravků Fastum Gel, Keplat, Ketonal 5% krém a Prontoflex 10%, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci, společnostmi Berlin-Chemie/A. Menarini, Hisamitsu UK Limited, Lek Pharmaceuticals d.d. a CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH .    

 

Informace o pozastavení povolení k distribuci léčivých přípravků

SÚKL informuje o pozastavení činnosti distributora léčiv FIRST PHARMA s.r.o.  

 

Věstník SÚKL 4/2016

Věstník SÚKL 4/2016 zveřejněn 22. 4. 2016  

 

Informační dopis - Bioparox

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Bioparox, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Les Laboratoires Servier.  

 

Informační dopis - Imnovid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Imnovid, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností Celgene Europe Ltd.  

 

Návrh Seznamu k 20.4.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.4.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.4.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků TAXOTERE 20 MG/1 ML, inv.inf.cnc.sol. 1x1ml a TAXOTERE 80 MG/4 ML, inv.inf.cnc.sol. 1x4ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 14. 4. 2016 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Atarax, por.tbl.flm., 25 tablet až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.4.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ardeaelytosol conc. na.hydr.carb.4,2%, ivn. inf. cnc. sol. 1x80ml, až z úrovně zdravotnických zařízení.