ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Informační zpravodaj Nežádoucí účinky léčiv 3/2016

Nové číslo zpravodaje Nežádoucí účinky léčiv vyšlo 22. 12. 2016  

 

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o vydání Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv B. BRAUN Medical s.r.o.  

 

Informace o prohlášení o neshodě s pravidly SDP

SÚKL informuje o vydání Prohlášení o neshodě s pravidly SDP distributorovi léčiv Movianto Česká republika s.r.o.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 20.12.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku ALMIRAL GEL, GEL 250gx10mg/g až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Upozornění na aktualizovaný pokyn VYR-39

SÚKL upozorňuje na vydání a zveřejnění aktualizovaného pokynu VYR-39, verze 2, který je platný od 1. 1. 2017.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 14. 11. 2016 (1)

Žádost o poskytnutí informací o počtu proběhlých a plánovaných kontrol smluvních výdejců a výdejen zdravotnických prostředků.   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 11. 2016

Žádost o poskytnutí informace  jakého data revize a jakého přesného znění byl souhrn údajů o přípravku Trexan 2,5 mg tablety v období od 5. 9. 2015 do 10. 9. 2015.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 10. 11. 2016

Žádost o poskytnutí protokolu o výběru nejvhodnější nabídky nabídky na grafické a marketingové služby.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 5. 10. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se dodávek neregistrovaných léčivých přípravků za rok 2016 (mimořádný dovoz a specifický léčebný program).  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 3. 10. 2016

Žádost o poskytnutí všech předložených nabídek do výběrového řízení, které SÚKL obdržel v rámci veřejné zakázky VZSAKL01/2014  „Dodání konopí pro léčebné použití“.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 9. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se dostupnosti léčivého přípravku Ophthalmo-EVERCIL 10 ml:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 15. 9. 2016

Žádost o poskytnutí informace týkající se povinnosti uvádět cenu původce léčivého přípravku na distributory registrovaných léčivých přípravků, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 12. 9. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se SÚKL ZMR58/2015 – zajištění analýzy interních systémů a dalších případných veřejných zakázek souvisejících s informačním systémem e-Recept.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 2. 9. 2016

Žádost o poskytnutí seznamu subjektů, které měly platné povolení k činnosti kontrolní laboratoře dle  § 68 zákona o léčivech ve vztahu ke konopí pro léčebné účely.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 7. 2016

Žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání (kopií) plných mocí, kterými SÚKL zplnomocnil jiné osoby nebo instituce (posledních pět plných mocí, seřazených sestupně od data 28. července 2016).