ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Sdělení SÚKL ze dne 21.11.2016

SÚKL informuje o uvolnění uvedené šarže léčivého přípravku 0,9% Sodium chloride in water for injection ,,Fresenius“,  inf.sol. 1x100mlx9mg/ml II, 1x100ml k distribuci, výdeji a léčebnému použití.  

 

Návrh Seznamu k 20.11.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu padělku léčivého přípravku Viread 245 mg, tbl. flm. 30x 245 mg    

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.11.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku NEPHROTECT,  INF SOL 10X500ML až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.11.2016 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku GUAJACURAN 5%, INJ SOL 10X10MLX50MG/ML až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Chlorid sodný 5,85% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx5,85% až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.11.2016 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Iberogast por. gtt. sol. 1x20ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 3. čtvrtletí 2016.  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 20. 9. 2016

Žádost o poskytnutí textu následujících rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv u uložení pokuty za porušení zákona o regulaci reklamy:   

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 23. 8. 2016

Žádost o poskytnutí nformací, kolik správních žalob podal Ústav ke správním soudům v letech 2012 – 2016 a jestli je možno text těchto žalob poskytnout dle zákona o svobodném přístupu k informacím.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 16. 8. 2016

Žádost o poskytnutí informací k  sukls149401/2016 a poskytnutí rozhodnutí Ústavu:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 24. 6. 2016

Žádost o poskytnutí informací k registraci  léčivého přípravku s aktivní látkou entecavir.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 6. 2016

Žádost o poskytnutí informací ke smlouvám se společností  Wolters Kluwer ČR, a.s., IČO: 63077639 (dříve také jako: CODEX Bohemia s.r.o.; ASPI Publishing s.r.o.; ASPI, a.s.; Wolters Kluwer, a.s.):