ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Seznam IPLP k 1.7.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Informace o novele zákona o zdravotnických prostředcích

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že dne 16. června 2010 nabyl účinnosti zákon č. 196/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 16.06.2010

Stažení léčivého přípravku JOX, orm.spr. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.06.2010

Stažení léčivých přípravků společnosti Ranbaxy UK Ltd., Londýn z úrovně distributorů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.06.2010

Stažení léčivého přípravku SIMVOR 10 mg, 20 mg a 40 mg z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Zápis ze schůzky se zástupci Asociací ze dne 24. 5. 2010

Záznam z jednání SÚKL - ČAFF - AIFP - SVOPL ze dne 24. 5. 2010  

 

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLU k 1.6.2010

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky, u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci května.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 04.06.2010

Stažení léčivého přípravku ACTILYSE, inj.+inf.pso.lqf., z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Vyjádření SÚKL k používání přípravku LUMIGAN pro zvýšení růstu řas

SÚKL upozorňuje lékaře na možné nežádoucí účinky, které by se mohly vyskytnout při neschváleném používání očních kapek LUMIGAN a zodpovědnosti lékaře s tímto použitím spojené.    

 

Seminář 6 – Registrační sekce

Změny podle nařízení č. 1234/2008 a pozbytí platnosti registrace (sunset clause).    

 

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.6.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").      

 

Sdělení SÚKL ze dne 21.05.2010

Stažení léčivého přípravku SILKIS MAST, drm. ung. z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Kontrolní Seznam k 20.5.2010

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL v rámci revize úhrad, která nabyla právní moci do 17.5.2010 a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 31.5.2010.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.05.2010

Stažení výrobku Unguentum leniens CSC z úrovně zdravotnických zařízení  

 

Sdělení SÚKL ze dne 11.05.2010

Stažení přípravku Unguentum Simplex z úrovně zdravotnických zařízení.