ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam IPLP k 1.7.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků zahrnuje změny vydané opatřením obecné povahy týkající se individuálně připravovaných radiofarmak, které vstoupilo v platnost dne 1. 7. 2010.  Změny úhrad u podskupiny 13 byly provedeny v souladu s §15, odst. 5, zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter  začíná číselnou řadou 0001000, podskupina 12  transfuzní přípravky se dělí a je označena číselnou řadou 0007000 pro  erytrocytární přípravky, 0107000 pro  trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, řada 0307000 pro leukocyty, řada 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků a řada 0507000 pro podskupinu 15 autologní transfuzní přípravky. Podskupina 13  radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000. Podskupina 14  parenterální výživy je tvořena vzestupnou číselnou řadou, která je uvozena prvním dvojčíslím 14. V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován.

 

Seznam pro přímé vyhledávání na webu

  • IPLP100701.xls IPLP100701.xls (64,50 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • IPLP100701i.xls IPLP100701i.xls (44,00 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP091231
  • IPLP100701d.xls IPLP100701d.xls (45,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu  IPLP091231 
      

Soubory pro stažení

  • IPLP100701.txt IPLP100701.txt (13,89 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • IPLP100701i.txt IPLP100701i.txt (6,52 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP091231
  • IPLP100701d.txt IPLP100701d.txt (6,75 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu  IPLP091231 

 

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

 

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

TYPrrmmdd

- číselník pro pole TYP (typ IPLP)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DET_IND_IPLPrrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení