ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv doplňuje již zveřejněné informace o prodloužené době použitelnosti přípravku Tamiflu.  

 

Klopidogrel – možná interakce s inhibitory protonové pumpy

Několik publikovaných studií (2,3) naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících některé inhibitory protonové pumpy (Proton Pump Inhibitors, PPIs), což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu.  

 

Doporučení EMEA k přípravku Neupro

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o doporučení Evropské lékové agentury (EMEA) k přípravku Neupro.    

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.6.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). V Seznamu byl zohledněn nový způsob výpočtu ORC pro přípravky, které nejsou po provedení odpočtu hrazeny plně z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V takových případech je hodnota v položce ORC totožná s položkou MFC.          

 

Zpráva o činnosti SÚKL 2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal "Zprávu o činnosti SÚKL v roce 2008".  

 

Sdělení SÚKL ze dne 27.05.2009

Stažení léčivého přípravků LOSEPRAZOL 10 mg.  

 

Věstník SÚKL 5/2009

 

Informace k léčivému přípravku Flonidan

Doplňující informace k upozornění Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7.5.2009.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 15.5.2009

Uvolnění léčivého přípravku PLASMALYTE roztok, inf.sol., 10x1000ml k léčebnému používání.  

 

Informace o formátu IBAN

Některé interaktivní formuláře na stránkcáh SÚKL kontrolují správnost vyplněného čísla účtu, které musí být ve formátu IBAN.  

 

Prodloužení použitelnosti přípravku Tamiflu

Informace pro lékárny, zdravotnická zařízení a distributory.   

 

Upozornění SÚKL

Upozornění na výskyt závadného balení přípravku Flonidan por. tbl. nob. 30x10mg.  

 

Seminář 6

eGovernment a elektronická komunikace ve státní správě a zdravotnictví  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.5.2009

  Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").     

 

Upozornění na změnu ATC