ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Sdělení SÚKL ze dne 17.07.2009

Stažení léčivého přípravku CEFZIL 500 mg.  

 

Věstník SÚKL 7/2009

Věstník SÚKL 7/2009 je publikován 17.7.2009.  

 

Upozornění SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje lékárny na stanovení nebezpečného výrobku Ministerstvem zdravotnictví ČR.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 13.07.2009

Uvolnění léčivých přípravků UBISTESIN FORTE a MEPIVASTESIN k léčebnému používání.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

 

Informace o bezpečnosti inzulinu glargin

Evropská léková agentura (EMEA) zhodnotila čtyři studie sledující možný vztah používáni inzulinu glargin ke vzniku karcinomů. Dosavadní výsledky studií se neshodují a riziko vzniku karcinomů nepotvrzují ani nevylučují. Změna terapie u pacientů léčených inzulinem glargin se nedoporučuje.    

 

Upozornění SÚKL k léčivým přípravkům obsahujícím propofol

Upozornění SÚKL na správný postup při podávání léčivých přípravků obsahujících propofol  

 

Věstník SÚKL 6/2009

Věstník SÚKL 6/2009 je publikován 29.6.2009  

 

Upozornění SÚKL ze dne 29.6.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje lékaře na změnu hlášení o použití neregistrovaného léčivého přípravku.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.06.2009

Stažení léčivého přípravku CELLCEPT.  

 

KLH-EK-001

Žádost o stanovisko etické komise k provedení klinického hodnocení v České republice - požadavky na předkládanou dokumentaci  

 

Sdělení SÚKL ze dne 24.06.2009

Stažení léčivého přípravku RENPRESS.  

 

Informace k použitelnosti léčivého přípravku Relenza (zanamivir)

 SÚKL informuje o prodloužení doby použitelnosti léčivého přípravku Relenza z 5 na 7 let.    

 

Doplňující informace k použitelnosti přípravku Tamiflu

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souvislosti s vyhlášením nejvyššího stupně pandemického rizika nákazy chřipkovým virem A/H1N1 Světovou zdravotnickou organizací doplňuje dříve zveřejněné informace o prodloužené době použitelnosti přípravku Tamiflu.  

 

Upozornění SÚKL ze dne 9.6.2009

Zrušení registrace léčivého přípravku Raptiva (efalizumab) a zahájení jeho stahování z trhu v Evropské unii.