ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

2013

Souhrnné informace o dodávkách léčivých přípravků distributorům a provozovatelům oprávněným k výdeji v ČR a v zahraničí.  

Hlášení distributor - distributor v rámci České republiky odráží pouze součet všech pohybů daného léčivého přípravku na úrovni distribuce, nikoli skutečné množství léčivého přípravku v distribuci.

Informace o počtu hlásících distributorů jsou uvedeny v článku Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv. 

 

Vysvětlivky:

Typ odběratele
DISTRIBUTOR _CR Sklad distributora v ČR
DISTRIBUTOR _EU Distributor v EU
DISTRIBUTOR _MIMO EU Distributor mimo EU
LEKAR Lékař (pouze imunologické přípravky za účelem očkování)
LEKARNA Lékárna
OBCHODNI_ZASTUPCE Držitelé rozhodnutí o registraci nebo obchodní zástupci – reklamní vzorky
OSOBA_POSYKTUJICI_ZDRAVOTNI_PECI Osoba poskytující zdravotní péči (jde-li o plyny při poskytování péče a infuzní roztoky)
PRODEJCE_VLP Prodejce vyhrazených léčiv (jen vyhrazené LP)
VETERINARNI_LEKAR Veterinární lékař
ZAHRANICI Zahraniční subjekt oprávněný k výdeji
ZDRAVOTNICKE_ZARIZENI Zdravotnické zařízení (pouze radiofarmaka)
Typ pohybu
D Dodávka
V vratka
Způsob výdeje 
R Na lékařský předpis
F Volně prodejné léčivé přípravky
O Bez lékařského předpisu s omezením
V Vyhrazená léčiva