ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Seminář č. 19 – Sekce registrací/odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

TÉMA:  Monitoring klinických hodnocení  

 

Informační dopis – Oralair 300 IR, 300IR slg. tbl. nob. 30

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci týkající se závady v jakosti (nesoulad textů s registrační dokumentací) léčivého přípravku Oralair 300 IR, 300IR slg. tbl. nob. 30.  

 

Seminář č. 21 – Sekce registrací/odbor klinického hodnocení léčivých přípravků

TÉMA:  Monitoring klinických hodnocení - Z důvodu naplněné kapacity semináře č. 19 ze dne 16. 5. 2024 vypsán další termín – seminář se stejným obsahem  

 

sukls109166/2024

 

sukls115782/2024

 

Pozastavení registrace léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci Auxilto Healthcare s.r.o.

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků držitele rozhodnutí o registraci Auxilto Healthcare s.r.o.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 7.5.2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží přípravku Methylrosanilinii chloridi solutio 0,5% FAGRON až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Duben 2024

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Alkeran 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok - přerušení dodávek

Upozornění držitele rozhodnutí o registraci ohledně přerušení dodávek léčivého přípravku Alkeran 50 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční/infuzní roztok.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 18. 4. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se upřesnění již dříve poskytnutých informací týkající se hlášení podezření na nežádoucí účinky.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 4. 2024

Ústav obdržel žádost o informace týkající se možností vakcinace ve vybrané pediatrické skupině.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 7. 2. 2024

Ústav obdržel žádost o informace v souvislosti s rozhodnutím Ústavu ve věci sp. zn. sukls263011/2022.  

 

Sankce - rok 2024

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Opdivo

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Opdivo, 100 mg, inf/inj sol. 1