ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Kontrola zacházení s návykovými látkami v lékárnách v roce 2015

Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren.    

 

Kontrola pracovišť připravujících radiofarmaka v roce 2015

Hodnocení činností odboru lékárenství a distribuce - kontroly pracovišť připravujících radiofarmaka.  

 

2016

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 26. 1. 2016

Poskytnutí informace týkající se úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely v následujícím rozsahu:  

 

Informace o distribuci léčiv lékárnám, jiným zdravotnickým zařízením a prodejcům vyhrazených léčiv

Předmětem hlášení distributorů jsou dodávky léčivých přípravků do lékáren, jiných zdravotnických zařízení, a pokud jde o vyhrazená léčiva, i prodejcům vyhrazených léčiv, dále dodávky humánních léčiv veterinárním lékařům oprávněným vykonávat odbornou činnost, které SÚKL na základě pokynu DIS-13, aktuální verze, v rámci monitorování dodávek léčivých přípravků rovněž sleduje. Do hlášení jsou zahrnuty dodávky léčiv mimo ČR, vč. vzájemného obchodování se zahraničními distributory. A data dále zahrnují i informace o specifických léčebných programech.  

 

Informace získané z hlášení lékáren o vydaných léčivých přípravcích

Informace získané z hlášení o vydaných léčivých přípravcích od provozovatelů oprávněných k výdeji  v 4. čtvrtletí 2015.  

 

Rozhodnutí EK/Dohoda CMDh k výsledkům PSUSA - 2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o vydání nového prováděcího rozhodnutí Evropské komise/nové dohody CMDh k výsledkům jednotného hodnocení PSUR (PSUSA), jež je třeba ve stanovených termínech implementovat.  

 

Informace o odcizení léčivého přípravku Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Moksifloksacin PharmaS 400 mg/250 ml inf. sol.  

 

Zdroje a využití informací v oblasti léčiv

Výsledky průzkumu SÚKL Zdroje a využití informací v oblasti léčiv v roce 2015 mezi lékaři, lékárníky a veřejností.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 8.2.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKA, inv.inj.sol., 10x10 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Leden 2016

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 4. 10. 2015

Žádost o vyplnění dotazníku k investičnímu rozhodování ve státní správě.