ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Listopad 2016

Informace o závadách v jakosti a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

FI prosinec 2016

Farmakoterapeutické informace 12/2016  

 

Sdělení SÚKL ze dne 5.12.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Fenistil, por. gtt. sol. 1x20mlx1mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.12.2016 (1)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Kaliumchlorid 7,45% Braun, inf. cnc. sol. 20x100mlx74,5mg/ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 2.12.2016 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Tamsulosin +pharma 0,4 mg tablety s prodlouženým uvolňováním, tbl. pro., 100 x 0,4 mg  až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Jednací jazyk ve správním řízení

Prohlášení SÚKL k jednacímu jazyku ve správním řízení - § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”).  

 

Seznam IPLP k 1.12.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2016

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 05/2016 - 10/2016).  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Sdělení SÚKL ze dne 29.11.2016

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Sanorin-analergin, nas. gtt. sol., 1x10 ml až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Seminář 1 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Základní informace o farmakovigilanci – legislativní požadavky a jak je naplňovat v prostředí malých společností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků  

 

Věstník SÚKL 11/2016

Věstník SÚKL 11/2016 zveřejněn 24. 11. 2016  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Clexane

SÚKL obdržel od německé regulační autority hlášení o výskytu balení léčivého přípravku Clexane 4000 anti-Xa IU/0,4 ml (řecký obchodní název) podezřelých z padělání.