ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Humalog

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Vimpat

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Upozornění na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Elontril, Wellbutrin

SÚKL upozorňuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR vydané za účelem zajištění dostupnosti léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotních služeb.  

 

Informace SÚKL ze dne 8.8.2017

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivých přípravků CHLORID SODNÝ 5,85% BRAUN, 5,85% INF CNC SOL 20X100ML a KALIUMCHLORID 7,45% BRAUN, 74,5MG/ML INF CNC SOL 20X100ML se závadou v jakosti.  

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Xeplion 150 mg - aktualizace

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Xeplion 150 mg  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 29. 5. 2017

Žádost o poskytnutí informací o skončených řízeních o registraci generických léčivých přípravků (kopií) na bázi léčivé látky dexmedetomidini hydrochloridum, kde referenčním přípravkem ve smyslu § 27 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, je léčivý přípravek Precedex.  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 5. 2017 (2)

Žádost o zaslání veškerých anonymizovaných pravomocných rozhodnutí (příkazů), na základě kterých byla v posledních 5 letech jednotlivým subjektům (účastníkům řízení) uložena pokuta za porušení ustanovení 103 odst. 6 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“) a za porušení ustanovení § 105 odst. 2 písm. g) zákona o léčivech;  a dále o odpověď na následující otázky:  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 27. 4. 2017

Poskytnutí textů rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv na základě zákona o léčivech a o regulaci reklamy.  

 

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – CMDh potvrzuje kontraindikaci u pacientů alergických na bílkoviny kravského mléka

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou během r. 2019 nahrazeny přípravky bez těchto bílkovin.  

 

Červenec 2017

Informace o závadách v jakosti, opatřeních z registračních důvodů a nežádoucích účincích léčiv, padělcích a nelegálních přípravcích  

 

Žádost o poskytnutí informací ze dne 9. 5. 2017 (1)

Poskytnutí textu pravomocných rozhodnutí vydaných Státním ústavem pro kontrolu léčiv - sp.zn.:  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.8.2017

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Ambrobene 15 mg/5ml por.sir. 1x100 ml až z úrovně pacientů.  

 

V sirupu na kašel AMBROBENE může být plíseň, držitel jej stahuje od pacientů

SÚKL informuje o závadě v jakosti léčivého přípravku AMBROBENE ve formě sirupu, ve kterém byla u části šarže německým výrobcem identifikována zvýšená přítomnost plísně.  

 

Povinná elektronická preskripce – pacient dostane svůj lék i v případě výpadku systémů

Při prokazatelném výpadku elektrické energie či internetu bude možné vystavit recept pacientovi i v papírové podobě, stejně jako doposud.