ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Co nového na webu

Kombinovaná hormonální kontraceptiva obsahující chlormadinon-acetát a ethinylestradiol – mírně zvýšené riziko žilních tromboembolií

Státní ústav pro kontrolu léčiv si Vás dovoluje informovat o následujícím.  

 

LEK-5 verze 13

 

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Botox

SÚKL upozorňuje na výskyt padělku léčivého přípravku Botox® (Toxina botulínica Tipo A) 100U.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Informace pro předkladatele specifických léčebných programů – léčivý přípravek obsahující léčivou látku salbutamol

SÚKL vyzývá zájemce k předložení návrhu specifického léčebného programu na léčivý přípravek obsahující léčivou látku salbutamol v lékové formě suspenze k inhalaci v tlakovém obalu.  

 

LEK-17 verze 1

Příprava sterilních léčivých přípravků v lékárně a zdravotnických zařízeních  

 

UST-45

 

Sdělení SÚKL ze dne 31.5.2024

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Imunor, 10mg por. lyo. 4 až z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Klinické studie jsou cestou, jak dostat inovativní léčbu k pacientům, Ministerstvo zdravotnictví chce ve spolupráci se SÚKL a CZECRIN udržet Českou republiku na poli klinického výzkumu v Evropě

Klinické studie hrají zásadní roli ve vývoji inovativních léčiv a mají přímý dopad na kvalitu života pacientů. V České republice se klinické studie provádí více než tři desetiletí, aktuálně jich v mnoha zdravotnických zařízení probíhá více než 480 a je do nich zapojeno více než 16 tisíc pacientů, což nás staví do silné pozice v evropském srovnání. Klíčové pro udržení takové pozice a její další rozvoj je podpora klinických studií, včetně zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných studijních koordinátorů.  

 

Upozornění na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR – UBRETID

SÚKL upozorňuje na opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ČR vydané v souladu s § 77d odst. 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), za účelem ochrany veřejného zdraví.  

 

Upozornění na aktualizaci Seznamu léčivých přípravků Ministerstva zdravotnictví ČR – ANTYTOKSYNA BOTULINOWA ABE, BAT [BOTULISM ANTITOXIN HEPTAVALENT, DIPHTHERIA ANTITOXIN, FENITOÍNA RUBIÓ, FOLINATO CÁLCICO NORMO, LAGEVRIO, MADOPAR DEPOT A MYAMBUTOL

SÚKL upozorňuje distributory a zprostředkovatele na zařazení dalších léčivých přípravků na Seznam léčivých přípravků, jejichž distribuci do zahraničí mají distributoři povinnost hlásit Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv podle § 77 odst. 1 písm. q) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.