ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Vydání nových farmakovigilančních pokynů

Nový pokyn PHV-6 a nová verze pokynu PHV-4.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.7.2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").  

 

Informační dopis - Tetraspan 6%, Tetraspan 10%

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Tetraspan 6% a Tetraspan 10%, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  B. Braun Melsungen AG, zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Voluven 6%, 10%, Volulyte 6%, Hyperhaes

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Voluven 6%, 10%, Volulyte 6%, Hyperhaes, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Fresenius Kabi GmbH., zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Revlimid, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Celgene Europe Ltd. , zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Trobalt

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Trobalt, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Glaxo Group Ltd.,zdravotnickým pracovníkům.  

 

Věstník SÚKL 6/2013

Věstník SÚKL 6/2013 zveřejněn 21. 6. 2013  

 

Návrh Seznamu k 20.6.2013

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.6.2013. Seznam zohledňuje 15% výši DPH, Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, vstupující v platnost od 1.1.2013.     

 

Seminář č. 8 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma semináře: Úhradová soutěž.  

 

Informační dopis - NUMETA G13% E

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku NUMETA G13% E, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o., zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Chloe, Vreya

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Chloe a Vreya, který je zasílán držiteli rozhodnutí o registraci Zentiva, k.s. a Heaton a.s. zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis – Diane-35, Minerva

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Diane-35 a Minerva, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci  Bayer s.r.o., zdravotnickým pracovníkům.  

 

Informační dopis - Myolastan

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Myolastan, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci sanofi-aventis s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.   

 

Informační dopis - Fentanyl-Janssen

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se přípravku Fentanyl-Janssen, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci Janssen-Cilag s.r.o. zdravotnickým pracovníkům.