ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Aktualizace Seznamu hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Aktualizace seznamu zahrnuje přípravky u kterých rozhodnutí o výši a podmínkách úhrady nebo o výši maximální ceny nabylo právní moci na konci  září :  Alfaré, Beba Alprem LC-Pufa, Onprelen 20, Sporidex 250, Sporidex 500, Sporidex 125 mg/5 ml, Sporidex 250 mg/5 ml a dále  opravy započitatelných doplatků u  některých kódů .  

 

Sdělení SÚKL ze dne 3.10.2008

Stažení léčivého přípravku SYMBICORT TURBOHALER 200/6, inh plv 120 dáv, z úrovně zdravotnických zařízení.     

 

Veřejná zakázka č. VZ11/2008

Dodávka SW pro sběr dat od subjektů vydávajících léčivé přípravky.  

 

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.10.2008

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění  (dále jen "Seznam").  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 10/2008

Zajištění webových prezentačních služeb SÚKL pro pacienty včetně služeb souvisejících.  

 

Seznam IPLP k 1.10.2008

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Seminář 11 - Klinické hodnocení

Téma: vyhláška č. 226/2008 Sb.o  správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků a aktualizované pokyny SÚKL, diskuse k připravovanému pokynu etických komisí.  

 

Edukační akce - Klinické hodnocení

Edukace výzkumníků pro přípravu dokumentů k žádosti o povolení/ohlášení klinické hodnocení.  

 

Seminář 9 - Klinické hodnocení

Téma: Vyhláška č. 226/2008 Sb.o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků a aktualizované pokyny KLH-20, 21, 19 a 12  

 

Výsledky kontrolní akce na tržišti v obci Hřensko

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) provedl dne 21. 9. 2008 ve spolupráci s pracovníky Celního ředitelství Děčín kontrolu na tržišti v obci Hřensko, okr. Děčín.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 19.9.2008

Stažení léčivého přípravku MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKA 20%, inj.sol., z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 9/2008

Rekonstrukce elektrických rozvodů.  

 

Sdělení SÚKL ze dne 18.9.2008

Stažení léčivého přípravku Lozap H, por. tbl. flm. 90, povoleného v rámci souběžného dovozu, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Sdělení SÚKL z 11.9.2008

Stažení léčivého přípravku Advantan, drm crm 1x15gm, z úrovně zdravotnických zařízení.  

 

Pozvánka na diskuzní fórum

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádá: "Diskuzní fórum k aktuálním tématům v oblasti regulace léčivých přípravků".