ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Články typ nepřehlédněte

výpis všech článků s typem nepřehlédněte (jsou, byly nebo budou zverejneny na titulce)  

Seminář 2 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma:  Notifikace zdravotnických prostředků z pozice distributorů, dovozců a výrobců dle zák. č. 268/2014 Sb. v registru zdravotnických prostředků; zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti se zaměřením na distributory, dovozce a výrobce; role výrobců v systému vigilance zdravotnických prostředků      

 

FI prosinec 2016

Farmakoterapeutické informace 12/2016  

 

Seznam IPLP k 1.12.2016

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.12.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Seminář 1 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Téma: Základní informace o farmakovigilanci – legislativní požadavky a jak je naplňovat v prostředí malých společností držitelů rozhodnutí o registraci léčivých přípravků  

 

Věstník SÚKL 11/2016

Věstník SÚKL 11/2016 zveřejněn 24. 11. 2016  

 

Doporučení PRAC k farmakovigilančním signálům - 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje držitele rozhodnutí o registraci o zveřejnění nového doporučení PRAC ke zhodnoceným farmakovigilančním signálům, z jehož závěrů vyplývají požadavky na aktualizaci souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.   

 

Návrh Seznamu k 20.11.2016

Seznam zohledňuje rozhodnutí SÚKL a rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR nabývající právní moci do 15.11.2016. Seznam zohledňuje Cenový předpis MZ 1/2013/FAR a Cenové rozhodnutí 1/13-FAR, které vstoupilo v platnost od 1.1.2013. U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uveden v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.    

 

Seminář 20 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma:  Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Seminář 19 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Informační dopis - Revlimid

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku Revlimid, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností  Celgene Europe Limited.  

 

FI listopad 2016

Farmakoterapeutické informace 11/2016  

 

Informační dopis - JETREA 0,375 mg/0,3 ml injekční roztok

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejnil informační dopis o důležitých informacích týkajících se léčivého přípravku JETREA 0,375 mg/0,3 ml injekční roztok, který je zasílán držitelem rozhodnutí o registraci, společností ThromboGenics NV .  

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.11.2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

 

Věstník SÚKL 10/2016

Věstník SÚKL 10/2016 zveřejněn 27. 10. 2016