Registr zdravotnických prostředků

Upozornění – doplnění na doručenou výzvu k doplnění žádosti / ohlášení

SÚKL upozorňuje, že pokud ohlašovatel/žadatel nemůže na obdrženou výzvu k doplnění doplnit přes RZPRO, je nutné ve lhůtě stanovené v usnesení, které je součástí výzvy k doplnění, uvedené podklady zaslat do DS SÚKL nebo poštou na adresu SÚKL. V opačném případě je ohlášení/žádost považována za vadnou a Ústav bude pravděpodobně  postupovat v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu, ,tj. řízení usnesením pro nedoplnění zastaví nebo ohlášení z důvodu nedoplnění nevyhoví, o čemž ohlašovatele vyrozumí.


 

Informace k aktuálnímu stavu Registru zdravotnických prostředků, 27.03.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR)a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) informují veřejnost o aktuálním stavu...

Spuštění nového Registru zdravotnických prostředků, 04.05.2015

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR)a Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy (KSRZIS) informují veřejnost o aktuálním stavu...