OOP 04-21 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 04-21 týkající se stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných radiofarmak.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je „Ústav“) na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanovením § 171 a. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává opatření obecné povahy 04-21, sp. zn. SUKLS58672/2021. Současně Ústav vydává Sdělení k opravě tohoto opatření obecné povahy, viz níže.

V Praze dne 17.5.2021 (19. 5. 2021)

Sekce cen a úhrad