ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OOP 02-23 Stanovení výše a podmínky úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii

Opatření obecné povahy 02-23 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii.

Státní ústav pro kontrolu léčiv na základě ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 171 a. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 02-23, sp. zn. SUKLS235684/2022. Předmětné opatření obecné povahy nabývá v souladu s ustanovením § 173 odst. odst. 1, věty čtvrté správního řádu účinnosti již dnem jeho vyvěšení, tj. 1. 3. 2023.   

V Praze dne 1. 3. 2023

Sekce cen a úhrad