Lze v modulu „OSOBY“ podat více ohlášení změny najednou?

Ano, avšak ohlašovatel nemůže požádat o změnu v té samé věci. Detailní informace jsou uvedeny v Manuálu č. 2 – Ohlášení změny údajů registrované osoby, dostupném zde.