OOP 02-17 Stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak

Opatření obecné povahy 02-17 týkající se stanovení výše a podmínek úhrady připravovaných radiofarmak.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále je Ústav) na základě §15, odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb.
o veřejném zdravotním pojištění v platném znění a dále v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 171 až §174, vydává na základě ukončeného připomínkového řízení opatření obecné povahy 02 - 17, sp. zn. sukls16819/2017.

 

V Praze dne 17. 3. 2017