Přehledy 2009

Počet přijatých/vyřízených žádostí - měsíční přehled

Počet přijatých/vyřízených žádostí - roční přehled 

REG rocni.JPG