Postup při zřízení účtu lékárny a přidělení přihlašovacích údajů lékárny k centrálnímu úložišti elektronických receptů

Postup při zřízení účtu lékárny a přihlašovacích údajů lékárny k CÚ platný k 13. 6. 2016  

Pozn.:

Pro komunikaci lékárny s Centrálním úložištěm elektronických receptů již není potřeba nic dalšího než přidělené přihlašovací údaje lékárny. Router je nutný pouze pro zajištění komunikaci v rámci dalších agend, které lékárna využívá a prostřednictvím kterých zasílá data na SÚKL.


Zkratky

 • OKL – oddělení kontroly léčiv, regionální pracoviště SÚKL
 • CÚ – centrální úložiště elektronických receptů

 

 1. Provozovatel lékárny požádá příslušné OKL o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů prostřednictvím formuláře Žádost o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů.doc Žádost o zřízení účtu a přidělení přihlašovacích údajů.doc (95,50 KB) (dále jen "Žádost"). Provozovatel řetězce lékáren připojených přes společný VPN router požádá OKL v místě svého sídla. 

  Pro zajištění routeru pro komunikaci lékárny se SÚKL se provozovatel obrátí na emailovou adresu lekrouter@sukl_cz.

 2. Po obdržení této Žádosti budou přihlašovací údaje zaslány v bezpečnostní obálce na adresu lékárny, v případě řetězce lékáren připojených přes společný VPN router na adresu příslušné lékárny. Přihlašovací údaje mohou být předány také osobně. V obou případech je nutné převzetí přihlašovacích údajů potvrdit na formuláři Potvrzení o převzetí přihlašovacích údajů - lékárna .doc Potvrzení o převzetí přihlašovacích údajů - lékárna .doc (98,00 KB) , případně Potvrzení o převzetí přihlašovacích údajů - řetězec.doc Potvrzení o převzetí přihlašovacích údajů - řetězec.doc (95,50 KB) (dále jen "Potvrzení") a vyplněný formulář doručit na adresu příslušné OKL.
  Kontakty na regionální OKL
 3.  Pracovník SÚKL provede aktivaci účtu lékárny po obdržení  vyplněného formuláře "Potvrzení". O aktivaci účtu je zaslána informace (e-mail, telefon).
 4. Přihlašovací údaje jsou aktivní pouze pro první přihlášení k portálu http://lekarny.sukl.cz/. Lékárna  po prvním přihlášení k portálu provede změnu svých přihlašovacích hesel (VPN, Sonic a www).
 5. Po provedení změny přihlašovacích hesel se lékárna může připojit k CÚ.
 6. Jakékoliv následující manipulace s přihlašovacími hesly jsou v kompetenci pouze provozovatele/vedoucího lékárníka, kteří jsou oprávněni s přihlašovacími údaji manipulovat.
Změny, nové přihlašovací údaje a další informace

Změna provozovatele lékárny – při změně provozovatele provede původní provozovatel deaktivaci účtu lékárny na portálu https://lekarny.sukl.cz/. Nový provozovatel požádá příslušné OKL o zřízení nového účtu a přidělení nových přihlašovacích údajů - formulář "Žádost". Další postup je stejný jako při prvním přidělení přihlašovacích údajů. Tento postup platí i v případě řetězce lékáren – při vstupu nové lékárny do řetězce a odchodu lékárny z řetězce.

Při změně vedoucího lékárníka doporučujeme provozovatelům provést také změnu přihlašovacích hesel k CÚ.

Při změně přihlašovacích hesel jsou původní přihlašovací hesla automaticky zneplatněna a nadále jsou platná pouze hesla nová.

V případě že, provozovatel/vedoucí lékárník nemá k dispozici přihlašovací údaje - požádá příslušné OKL o přidělení nových přihlašovacích údajů prostřednictvím formuláře "Žádosti".  Další postup je stejný jako při prvním přidělení přihlašovacích údajů.

Při ukončení činnosti lékárny/OOVL provozovatel/vedoucí lékárník deaktivuje na portálu https://lekarny.sukl.cz/ účet lékárny/OOVL a je povinen předat VPN router včetně příslušenství zpět SÚKL osobně či poštou na adresu Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.

Provozovatel/vedoucí lékárník má možnost kdykoliv změnit přihlašovací hesla prostřednictvím portálu https://lekarny.sukl.cz/. Pokud tak činí v souvislosti s podezřením na kompromitaci přihlašovacích údajů, danou skutečnost oznámí e-mailem na adresu příslušné OKL. Ve zprávě uvede podrobnosti incidentu.

V případě problémů s připojením se lékárna obrací na svou servisní SW společnost.

Pro předání a instalaci nebo výměnu vadného VPN routeru se provozovatel/vedoucí lékárník obrátí na SÚKL cestou emailové adresy lekrouter@sukl_cz. SÚKL zajistí předání nebo výměnu vadného VPN routeru v lékárně cestou svého smluvního partnera (Vítkovice IT Solutions a.s.). Instalace routerů do prostředí lékárny lze alternativně zajistit firmou dodávající lékárenský software, případně svépomocí.  Na předávacím protokolu provozovatel/vedoucí lékárník potvrdí podpisem převzetí, resp. výměnu VPN routeru. 

Odbor IT
13. 6. 2016