SP-CAU-022

Metodika stanovení úhrady u tekutých nedělených lékových forem

Cíl:

Stanovit metodiku pro stanovení úhrady u tekutých nedělených lékových forem dle § 39c zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZoVZP) ve správních řízeních zahájených do 30. 11. 2011. 

 

platné znění účinné od 1. 3. 2015

Uvedený postup je uplatněn pouze ve správních řízeních zahájených do 30. 11. 2011.

 

pdf.png SP-CAU-022-Metodika stanovení úhrady u tekutých nedělených lékových forem

  

archiv:

metodika vydání účinnost 

pdf.png SP-CAU-022

2. 7. 12. 2012 - 28. 2. 2015

pdf.png SP-CAU-022

1. 1. 10. 2010 - 6. 12. 2012