SP-CAU-022

Metodika stanovení úhrady u tekutých nedělených lékových forem

Cíl:

Stanovit metodiku pro stanovení úhrady u tekutých nedělených lékových forem dle § 39c zákona o veřejném zdravotním pojištění (ZoVZP) ve správních řízeních zahájených do 30. 11. 2011. 

 

platné znění účinné od 13. 3. 2017

Uvedený postup je uplatněn pouze ve správních řízeních zahájených do 30. 11. 2011.

 

pdf.png SP-CAU-022-Metodika_stanovení_úhrady_tekuté_nedělené_formy

  

archiv:

metodika vydání účinnost 

pdf.png SP-CAU-022

3. 1. 3. 2015 - 12. 3. 2017

pdf.png SP-CAU-022

2. 7. 12. 2012 - 28. 2. 2015

pdf.png SP-CAU-022

1. 1. 10. 2010 - 6. 12. 2012