Informace SÚKL ze dne 10.9.2019 (2)

SÚKL informuje o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku MOVIPREP, POR PLV SOL 1+1 se závadou v jakosti.  

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že v souladu s § 13 odst. 2) písm. n) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o umožnění distribuce, výdeje, uvádění do oběhu nebo používání při poskytování zdravotních služeb léčivého přípravku:

Kód SÚKL

Název léčivého přípravku

Doplněk názvu

Číslo šarže

Použitelnost do

0237706

MOVIPREP

POR PLV SOL 1+1

315889

3/2022

315890

3/2022

315891

3/2022

315892

3/2022

315893

3/2022

315894

3/2022

315896

3/2022

315897

3/2022

320310

3/2022

320311

5/2022

320312

5/2022

320313

5/2022

320314

5/2022

320315

5/2022

 

U výše uvedených šarží léčivého přípravku držitele rozhodnutí o registraci, Norgine B.V., Amsterdam, Nizozemsko se vyskytuje následující závada v jakosti, která nepředstavuje ohrožení života nebo zdraví osob:

 

  • Na vnějším obalu dotčených šarží je uveden nesprávný kód SÚKL 0170243. Správně má být uveden kód SÚKL 0237706.

 

Výše uvedené šarže léčivého přípravku se nestahují a je možné je nadále distribuovat, vydávat
a používat při poskytování zdravotních služeb bez omezení.Oddělení závad v jakosti 

10.9.2019