Informace o odcizení léčivého přípravku Ultiva v Portugalsku

SÚKL upozorňuje na odcizení léčivého přípravku Ultiva, ke kterému došlo v Portugalsku v únoru 2018.  

Portugalská regulační autorita informovala SÚKL o odcizení níže léčivého přípravku Ultiva v Portugalsku. Odcizená balení byla v portugalské jazykové verzi.

Název léčivého přípravku

Šarže

Exspirace

Počet odcizených balení

Ultiva 5 mg, Powder for Concentrate for Solution for Injection or Infusion

B83D

02/2020

60

V ČR není výše uvedený léčivý přípravek registrován, uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětné šarže léčivého přípravku Ultiva 5 mg došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedené šarže proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Léčivý přípravek by byl po uvedení zpět na trh považován za padělek.

Podezřelé dodávky oznamte oddělení závad v jakosti SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 213 nebo elektronicky na zavady@sukl_cz. 

 

Oddělení závad v jakosti

19.3.2018