Oznámení o rychlém zezávaznění textu Evropského lékopisu

Oznámení o rychlém zezávaznění textu Erythromycini ethylsuccinas ( 0274 ).  

Lékopisná komise MZ oznamuje, že Výbor veřejného zdraví Rady Evropy v souladu s Úmluvou pro vypracování Evropského lékopisu1) zezávazňuje rozhodnutím AP-CPH (17) 1

od 1. 5. 2017 formou rychlého zezávaznění

článek ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS (0274) 

Text článku v českém jazyce je uveden zde. 

  

1)Závaznost textů Evropského lékopisu vyhlašuje Výbor veřejného zdraví Rady Evropy na doporučení Evropské lékopisné komise. V České republice jsou tyto texty zezávazněny zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Text bude publikován jako součást ČL 2017.

Oddělení lékopisu a standardizace léčiv
11. 4. 2017