ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informativní přehled změn úhrad LP a PZLÚ

Informativní přehled zahrnuje léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, u kterých bylo vydáno rozhodnutí v rámci hloubkové nebo zkrácené revize úhrad. Informace o změně úhrady je v Informativním přehledu publikována po vydání daného rozhodnutí až do data vykonatelnosti daného rozhodnutí, tedy do okamžiku zveřejnění nové úhrady v Seznamu cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (SCAU).
V informativním přehledu jsou publikovány záznamy bez ohledu na výskyt daného léčivého přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely na trhu v České republice. Informativní přehled je vydáván průběžně s ohledem na aktuálně vydávaná rozhodnutí.

 

Informativní přehled obsahuje zejména výši původní úhrady pro konečného spotřebitele (UHR1), výši nové úhrady pro konečného spotřebitele (NUHR1) a datum vykonatelnosti nové úhrady (DAT_VYK). Datum vykonatelnosti nové úhrady může představovat i datum tzv. předběžné vykonatelnosti v důsledku odvolání proti rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí ovšem nemá odkladný účinek a změna se tedy vždy projeví v SCAU. Vzhledem k možnému souběhu několika správních řízení v téže věci mohou být v Informativním přehledu uvedeny různé výše úhrad u jednoho léčivého přípravku, avšak s rozdílnými daty vykonatelnosti.

Ústav dále upozorňuje, že údaje obsažené v Informativním přehledu jsou platné ke dni zveřejnění rozhodnutí a nezohledňují skutečnosti, které mohou nastat po vydání rozhodnutí a současně mohou ovlivnit budoucí výši úhrady – např. vydání dalších rozhodnutí.


 Sekce cenové a úhradové regulace

23.05.2024