Žádost o vypracování odborného stanoviska či posudku nebo o vydání rozhodnutí

Státní ústav pro kontrolu léčiv zveřejňuje formulář žádosti o vydání posudku, stanoviska či vydání rozhodnutí Sekce zdravotnických prostředků.  

 

Sekce zdravotnických prostředků

1. 10. 2016