Registrace a notifikace - obecné dotazy

Jakým způsobem probíhá registrace osoby a notifikace zdravotnických prostředků?

Rád bych, aby mi SÚKL zasílal písemnosti na jinou adresu, než adresu sídla. Co pro to mám udělat?

Přišla mi výzva k zaplacení, přestože jsem ohlášení vzal/a zpět.

Přišla mi výzva k doplnění, ale nejsem schopen ji v určené lhůtě doplnit. Jak mám postupovat?

Jak mám postupovat, když obdržím výzvu k doplnění?

Jak mám postupovat, pokud se mi nedaří z technických důvodů doplnit na výzvu k doplnění do RZPRO?

Jaký je úřední jazyk pro komunikaci se SÚKL v rámci řízení?

Jak mám postupovat, když chci změnit kontaktní osobu?

Co jsou GMDN kódy a jak je získám?

Kdo a v jaké žádosti musí vyplnit GMDN kód?

Podal jsem žádost o prodloužení, ale nemám zpětnou vazbu. Je vše v pořádku?