Pokyny a formuláře

Stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku - pokyny

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje

REG-91

Pokyn pro autorizované osoby žádající o stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku

ANO 1.1.2015    

 

Stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku - formuláře

Pokyn Název Angl. verze Platnost od Nahrazuje Doplňuje

REG-93

Následná žádost o stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku

ANO 1.1.2015    

REG-92

Žádost o stanovisko k léčivu, které je integrální součástí zdravotnického prostředku

ANO 1.1.2015