Otázky a odpovědi

Dotazy k novému zákonu o zdravotnických prostředcích

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále také jako „Ústav“) zveřejňuje odpovědi na časté dotazy veřejnosti k zákonu č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o zdravotnických prostředcích“ nebo „zákon č. 268/2014 Sb.“). Ústav zveřejněním odpovědí na nejčastější dotazy neposkytuje závazný právní výklad ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích.

Dotazy z oblasti distribuce a dovozu zdravotnických prostředků

Dotazy z oblasti výdeje a prodeje zdravotnických prostředků