Kontakty

Odbor zdravotnických prostředků

asistent OZP

                tel.: +420 272 185 293, +420 272 185 283

                e-mail: szp@sukl_cz

Oddělení registrace osob a odborných posudků (ROP)

Registrace osob zacházejících se zdravotnickými prostředky a vyhotovení odborných posudků/stanovisek a vydávání certifikátů volného prodeje

asistent ROP

                tel.: +420 272 185 831

                e-mail: rop@sukl_cz (opczp@sukl_cz)

Oddělení notifikace zdravotnických prostředků (ONZP)

Notifikace zdravotnických prostředků

asistent ONZP

                tel.: +420 272 185 221

                e-mail: onzp@sukl_cz

Odborné dotazy

               tel.: +420 272 185 600

                Pondělí a středa: 9:00 - 11:00, 13:00 - 15:00

Oddělení právní podpory OZP (PPZ)

Právní podpora pro odbor ZP

asistent PPZ

                tel.: +420 272 185 969

                e-mail: ppzp@sukl_cz, (ppzp@sukl_cz) ppz@sukl_cz

odborný asistent PPZ

                tel.: +420 272 185 959

                e-mail: ppzp@sukl_cz

Oddělení klinických hodnocení zdrav. prostředků a vigilance (KHV)

Povolování klinických zkoušek ZP a kontrola jejich provádění u poskytovatelů zdravotních služeb. Provádí dozor nad plněním legislativních požadavků v oblasti vigilance zdravotnických prostředků regulovanými subjekty a to zejména monitorování šetření nežádoucích příhod výrobcem, monitorování účinného provádění bezpečnostních nápravných opatření stanovených výrobcem. Zveřejňuje informace významné pro bezpečné používání zdravotnických prostředků po jejich uvedení na trh

 

asistent KHV

                tel.: +420 272 185 228

                e-mail: khv@sukl_cz (vigzp@sukl_cz)

 

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků (UZP)

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz

              e-mail: uhrzp@sukl_cz

Oddělení kontroly zdravotnických prostředků a odborných posudků (KOP)

Vyhotovení odborných posudků/stanovisek a dozorová činnost v oblasti ZP

asistent KOP

                tel.: +420 272 185 831

                e-mail: kop@sukl_cz (konzp@sukl_cz)

Registr zdravotnických prostředků (RZPRO)

správa a metodická podpora RZPRO

koordinátor RZPRO

                tel.: +420 272 185 262

                e-mail: szp_rzpro_dotazy@sukl_cz